Apothekennotdienstplan für Apolda 2019
<
Januar
Di 1 Medipolis Apotheke
Mi 2 Apotheke am Brauhof
Do

3

Apotheke am Darrplatz
Fr 4 Alte Stadt Apotheke
Sa 5 Medipolis Apotheke
So 6 Löwen Apotheke
Mo 7 Bad Sulza / Globus
Di 8 Orion Apotheke
Mi 9
Glocken Apotheke
Do 10 Kant Apotheke
Fr 11 Herz Apotheke
Sa 12 Medipolis Apotheke
So 13 Apotheke am Brauhof
Mo

14

Apotheke am Darrplatz
Di 15 Alte Stadt Apotheke
Mi 16 Herz Apotheke
Do 17 Löwen Apotheke
Fr 18 Bad Sulza / Globus
Sa 19 Orion Apotheke
So 20
Glocken Apotheke
Mo 21 Kant Apotheke
Di 22 Herz Apotheke
Mi 23 Medipolis Apotheke
Do 24 Apotheke am Brauhof
Fr

25

Apotheke am Darrplatz
Sa 26 Alte Stadt Apotheke
So

27

Apotheke am Darrplatz
Mo 28 Löwen Apotheke
Di 29 Bad Sulza / Globus
Mi 30 Orion Apotheke
Do 31
Glocken Apotheke
Februar
Fr 1 Kant Apotheke
Sa 2 Herz Apotheke
So 3 Medipolis Apotheke
Mo 4 Apotheke am Brauhof
Di

5

Apotheke am Darrplatz
Mi 6 Alte Stadt Apotheke
Do

7

Löwen Apotheke / Bad Sulza
Fr 8 Löwen Apotheke
Sa 9 Bad Sulza / Globus
So 10 Orion Apotheke
Mo 11
Glocken Apotheke
Di 12 Kant Apotheke
Mi 13 Herz Apotheke
Do 14 Medipolis Apotheke
Fr 15 Apotheke am Brauhof
Sa 16 Apotheke am Darrplatz
So 17 Alte Stadt Apotheke
Mo 18 Herz Apotheke
Di 19 Löwen Apotheke
Mi 20 Bad Sulza / Globus
Do 21 Orion Apotheke
Fr 22
Glocken Apotheke
Sa 23 Kant Apotheke
So 24 Herz Apotheke
Mo 25 Medipolis Apotheke
Di 26 Apotheke am Brauhof
Mi 27 Apotheke am Darrplatz
Do 28 Alte Stadt Apotheke
März
Fr 1 Kant Apotheke
Sa 2 Löwen Apotheke
So 3 Bad Sulza / Globus
Mo 4 Orion Apotheke
Di 5
Glocken Apotheke
Mi 6 Kant Apotheke
Do 7 Herz Apotheke
Fr 8 Medipolis Apotheke
Sa 9 Apotheke am Brauhof
So 10 Apotheke am Darrplatz
Mo 11 Alte Stadt Apotheke
Di 12
Glocken Apotheke
Mi 13 Löwen Apotheke
Do 14 Bad Sulza / Globus
Fr 15 Orion Apotheke
Sa 16
Glocken Apotheke
So 17 Kant Apotheke
Mo 18 Herz Apotheke
Di 19 Medipolis Apotheke
Mi 20 Apotheke am Brauhof
Do 21 Apotheke am Darrplatz
Fr 22 Alte Stadt Apotheke
Sa 23 Orion Apotheke
So 24 Löwen Apotheke
Mo 25 Bad Sulza / Globus
Di 26 Orion Apotheke
Mi 27
Glocken Apotheke
Do 28 Kant Apotheke
Fr 29 Herz Apotheke
Sa 30 Medipolis Apotheke
So 31 Apotheke am Brauhof
April
Mo 1 Apotheke am Darrplatz
Di 2 Alte Stadt Apotheke
Mi 3 Kant Apotheke
Do 4 Löwen Apotheke
Fr 5 Bad Sulza / Globus
Sa 6 Orion Apotheke
So 7
Glocken Apotheke
Mo 8 Kant Apotheke
Di 9 Herz Apotheke
Mi 10 Medipolis Apotheke
Do 11 Apotheke am Brauhof
Fr 12 Apotheke am Darrplatz
Sa 13 Alte Stadt Apotheke
So 14
Glocken Apotheke
Mo 15 Löwen Apotheke
Di 16 Bad Sulza / Globus
Mi 17 Orion Apotheke
Do 18
Glocken Apotheke
Fr 19 Kant Apotheke
Sa 20 Herz Apotheke
So 21 Medipolis Apotheke
Mo 22 Apotheke am Brauhof
Di 23 Apotheke am Darrplatz
Mi 24 Alte Stadt Apotheke
Do 25 Globus
Fr 26 Löwen Apotheke
Sa 27 Bad Sulza / Globus
So 28 Orion Apotheke
Mo 29
Glocken Apotheke
Di 30 Kant Apotheke
Mai
Mi 1 Herz Apotheke
Do 2 Medipolis Apotheke
Fr 3 Apotheke am Brauhof
Sa 4 Apotheke am Darrplatz
So 5 Alte Stadt Apotheke
Mo 6 Apotheke am Darrplatz
Di 7 Löwen Apotheke
Mi 8 Bad Sulza / Globus
Do 9 Orion Apotheke
Fr 10
Glocken Apotheke
Sa 11 Kant Apotheke
So 12 Herz Apotheke
Mo 13 Medipolis Apotheke
Di 14 Apotheke am Brauhof
Mi 15 Apotheke am Darrplatz
Do 16 Alte Stadt Apotheke
Fr 17 Medipolis Apotheke
Sa 18 Löwen Apotheke
So 19 Bad Sulza / Globus
Mo 20 Orion Apotheke
Di 21
Glocken Apotheke
Mi 22 Kant Apotheke
Do 23 Herz Apotheke
Fr 24 Medipolis Apotheke
Sa 25 Apotheke am Brauhof
So 26 Apotheke am Darrplatz
Mo 27 Alte Stadt Apotheke
Di 28 Alte Stadt Apotheke
Mi 29 Löwen Apotheke
Do 30 Bad Sulza / Globus
Fr 31 Orion Apotheke
Juni
Sa 1
Glocken Apotheke
So 2 Kant Apotheke
Mo 3 Herz Apotheke
Di 4 Medipolis Apotheke
Mi 5 Apotheke am Brauhof
Do 6 Apotheke am Darrplatz
Fr 7 Alte Stadt Apotheke
Sa 8 Globus
So 9 Löwen Apotheke
Mo 10 Bad Sulza / Globus
Di 11 Orion Apotheke
Mi 12
Glocken Apotheke
Do 13 Kant Apotheke
Fr 14 Herz Apotheke
Sa 15 Medipolis Apotheke
So 16 Apotheke am Brauhof
Mo 17 Apotheke am Darrplatz
Di 18 Alte Stadt Apotheke
Mi 19 Medipolis Apotheke
Do 20 Löwen Apotheke
Fr 21 Bad Sulza / Globus
Sa 22 Orion Apotheke
So 23
Glocken Apotheke
Mo 24 Kant Apotheke
Di 25 Herz Apotheke
Mi 26 Medipolis Apotheke
Do 27 Apotheke am Brauhof
Fr 28 Apotheke am Darrplatz
Sa 29 Alte Stadt Apotheke
So 30 Löwen Apotheke
Juli
Mo 1 Löwen Apotheke
Di 2 Bad Sulza / Globus
Mi 3 Orion Apotheke
Do 4
Glocken Apotheke
Fr 5 Kant Apotheke
Sa 6 Herz Apotheke
So 7 Medipolis Apotheke
Mo 8 Apotheke am Brauhof
Di 9 Apotheke am Darrplatz
Mi 10 Alte Stadt Apotheke
Do 11 Globus
Fr 12 Löwen Apotheke
Sa 13 Bad Sulza / Globus
So 14 Orion Apotheke
Mo 15
Glocken Apotheke
Di 16 Kant Apotheke
Mi 17 Herz Apotheke
Do 18 Medipolis Apotheke
Fr 19 Apotheke am Brauhof
Sa 20 Apotheke am Darrplatz
So 21 Alte Stadt Apotheke
Mo 22 Alte Stadt Apotheke
Di 23 Löwen Apotheke
Mi 24 Bad Sulza / Globus
Do 25 Orion Apotheke
Fr 26
Glocken Apotheke
Sa 27 Kant Apotheke
So 28 Herz Apotheke
Mo 29 Medipolis Apotheke
Di 30 Apotheke am Brauhof
Mi 31 Apotheke am Darrplatz
August
Do 1 Alte Stadt Apotheke
Fr 2 Apotheke am Brauhof
Sa 3 Löwen Apotheke
So 4 Bad Sulza / Globus
Mo 5 Orion Apotheke
Di 6
Glocken Apotheke
Mi 7 Kant Apotheke
Do 8 Herz Apotheke
Fr 9 Medipolis Apotheke
Sa 10 Apotheke am Brauhof
So 11 Apotheke am Darrplatz
Mo 12 Alte Stadt Apotheke
Di 13 Bad Sulza
Mi 14 Löwen Apotheke
Do 15 Bad Sulza / Globus
Fr 16 Orion Apotheke
Sa 17
Glocken Apotheke
So 18 Kant Apotheke
Mo 19 Herz Apotheke
Di 20 Medipolis Apotheke
Mi 21 Apotheke am Brauhof
Do 22 Apotheke am Darrplatz
Fr 23 Alte Stadt Apotheke
Sa 24 Alte Stadt Apotheke
So 25 Löwen Apotheke
Mo 26 Bad Sulza / Globus
Di 27 Orion Apotheke
Mi 28
Glocken Apotheke
Do 29 Kant Apotheke
Fr 30 Herz Apotheke
Sa 31 Medipolis Apotheke
September
So 1 Apotheke am Brauhof
Mo 2 Apotheke am Darrplatz
Di 3 Alte Stadt Apotheke
Mi 4 Apotheke am Darrplatz
Do 5 Löwen Apotheke
Fr 6 Bad Sulza / Globus
Sa 7 Orion Apotheke
So 8
Glocken Apotheke
Mo 9 Kant Apotheke
Di 10 Herz Apotheke
Mi 11 Medipolis Apotheke
Do 12 Apotheke am Brauhof
Fr 13 Apotheke am Darrplatz
Sa 14 Alte Stadt Apotheke
So 15 Apotheke am Brauhof
Mo 16 Löwen Apotheke
Di 17 Bad Sulza / Globus
Mi 18 Orion Apotheke
Do 19
Glocken Apotheke
Fr 20 Kant Apotheke
Sa 21 Herz Apotheke
So 22 Medipolis Apotheke
Mo 23 Apotheke am Brauhof
Di 24 Apotheke am Darrplatz
Mi 25 Alte Stadt Apotheke
Do 26
Glocken Apotheke
Fr 27 Löwen Apotheke
Sa 28 Bad Sulza / Globus
So 29 Orion Apotheke
Mo 30
Glocken Apotheke
Oktober
Di 1 Kant Apotheke
Mi 2 Herz Apotheke
Do 3 Medipolis Apotheke
Fr 4 Apotheke am Brauhof
Sa 5 Apotheke am Darrplatz
So 6 Alte Stadt Apotheke
Mo 7 Löwen Apotheke
Di 8 Löwen Apotheke
Mi 9 Bad Sulza / Globus
Do 10 Orion Apotheke
Fr 11
Glocken Apotheke
Sa 12 Kant Apotheke
So 13 Herz Apotheke
Mo 14 Medipolis Apotheke
Di 15 Apotheke am Brauhof
Mi 16 Apotheke am Darrplatz
Do 17 Alte Stadt Apotheke
Fr 18 Orion Apotheke
Sa 19 Löwen Apotheke
So 20 Bad Sulza / Globus
Mo 21 Orion Apotheke
Di 22
Glocken Apotheke
Mi 23 Kant Apotheke
Do 24 Herz Apotheke
Fr 25 Medipolis Apotheke
Sa 26 Apotheke am Brauhof
So 27 Apotheke am Darrplatz
Mo 28 Alte Stadt Apotheke
Di 29 Apotheke am Brauhof
Mi 30 Löwen Apotheke
Do 31 Bad Sulza / Globus
November
Fr 1 Orion Apotheke
Sa 2
Glocken Apotheke
So 3 Kant Apotheke
Mo 4 Herz Apotheke
Di 5 Medipolis Apotheke
Mi 6 Apotheke am Brauhof
Do 7 Apotheke am Darrplatz
Fr 8 Alte Stadt Apotheke
Sa 9 Herz Apotheke
So 10 Löwen Apotheke
Mo 11 Bad Sulza / Globus
Di 12 Orion Apotheke
Mi 13
Glocken Apotheke
Do 14 Kant Apotheke
Fr 15 Herz Apotheke
Sa 16 Medipolis Apotheke
So 17 Apotheke am Brauhof
Mo 18 Apotheke am Darrplatz
Di 19 Alte Stadt Apotheke
Mi

20

Alte Stadt Apotheke/ Bad Sulza
Do 21 Löwen Apotheke
Fr 22 Bad Sulza / Globus
Sa 23 Orion Apotheke
So 24
Glocken Apotheke
Mo 25 Kant Apotheke
Di 26 Herz Apotheke
Mi 27 Medipolis Apotheke
Do 28 Apotheke am Brauhof
Fr 29 Apotheke am Darrplatz
Sa 30 Alte Stadt Apotheke
Dezember
So 1 Kant Apotheke
Mo 2 Löwen Apotheke
Di 3 Bad Sulza / Globus
Mi 4 Orion Apotheke
Do 5
Glocken Apotheke
Fr 6 Kant Apotheke
Sa 7 Herz Apotheke
So 8 Medipolis Apotheke
Mo 9 Apotheke am Brauhof
Di 10 Apotheke am Darrplatz
Mi 11 Alte Stadt Apotheke
Do 12 Apotheke am Brauhof
Fr 13 Löwen Apotheke
Sa 14 Bad Sulza / Globus
So 15 Orion Apotheke
Mo 16
Glocken Apotheke
Di 17 Kant Apotheke
Mi 18 Herz Apotheke
Do 19 Medipolis Apotheke
Fr 20 Apotheke am Brauhof
Sa 21 Apotheke am Darrplatz
So 22 Alte Stadt Apotheke
Mo 23 Orion Apotheke
Di 24 Löwen Apotheke
Mi 25 Bad Sulza / Globus
Do 26 Orion Apotheke
Fr 27
Glocken Apotheke
Sa 28 Kant Apotheke
So 29 Herz Apotheke
Mo 30 Medipolis Apotheke
Di 31 Apotheke am Brauhof
weiter Monate
Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember
Adressliste der Apotheken